Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /www/templates/route6v2/functions.php on line 177
pdtp zwart-wit

Als mensen mij vragen wat mijn reden is om zo bezig te zijn met Route66 dan is het belangrijkste antwoord: "de Painted Desert Trading Post".
De eerste keer dat ik hier een foto van zag was op de voorkant van het boek van Russell A. Olsen getiteld 'Route66, Lost & Found - volume 1'. De schrijver heeft allerlei oude ansichtkaarten van gebouwen en plaatsjes aan Route66 genomen en diezelfde plaatsen nu weer gefotografeerd.
Het gebied waar deze trading post staat had ik al meerdere malen bezocht maar ik had er geen idee van dat Route66 daar zo vlak langs liep en dat dit gebouw er nog stond. Bij het bekijken ervan krijg je associaties met allerlei woorden als prachtig, dramatisch, treurig en historisch en allemaal zijn ze van toepassing. Het gebouw laat goed zien hoe in een korte tijd Route 66 op kwam, floreerde en wegstierf. Veel van de oorspronkelijke route is weer aan het floreren en makkelijk te bekijken maar er zijn nog enkele plekken waar dat niet het geval is. Moeilijk te bereiken en in hoog tempo aan het verdwijnen.
Om er te komen moet je allereerst door een hek dat altijd afgesloten is. Zonder sleutel gaat dat dus niet lukken! Daarna moet je een eind de prairie in over wegen die slechts begaanbaar zijn als het weer goed is. Als je er bent zul je zien dat er vrijwel niets over is afgezien van een ruine die herinneringen oproept naar (voor Route66) betere tijden. Op deze plek hebben duizenden mensen iets koels te drinken gevonden na een lange reis over de hete prairie. Men kon er souvenirs kopen, met mede-reizgers praten en wat eten. Nu hangt er alleen de stilte van de prairie maar de sfeer is er niet minder om!

When people ask me what brought on my interest in Route66 my main answer is "the Painted Desert Trading Post". The first time I saw a picture of it was when I saw the first book of Russell A. Olsen titled 'Route66, Lost & Found - volume 1'. He took a number of old postcards of buildings and towns along Route66 and made new pictures on those same locations.
We had previously been in the the area in which the Trading Post is several times but were oblivious of the fact that Route66 runs through that same area and that this building is still there in the prairie. To get there you have to first open the gate for which you need a key. Then you take a dirt road which I would not recommend in bad weather. Once you are there you will see that all that is left is an empty shell, bringing on memories of another time when this was a busy road with thousands of travelers, thirsty after a long hot ride. They could stop here to refresh, get some food, buy souvenirs and talk to fellow travelers. All that you will find now is the silence of the prairie and, if you listen well, the soft rumbling of the trucks on the interstate a few miles away.


De Painted desert trading post is gebouwd in 1940 door het echtpaar Dotch en Alberta Windsor en was in gebruik tot 1956 toen het gebouw is verlaten.
In de hoogtijdagen zag het er zo uit:
The painted desert trading post was built in 1940 by Dotch and Alberta Windsor and was used until 1956. In it's heydays it looked like this:
nieuwe oude foto origineel.jpg
slechtwegdek.jpg Route66 liet men hier letterlijk links liggen, de nieuwe I-40 ligt een paar kilometer naast de oorspronkelijke route. Daarbij is het stuk waar de Painted Desert Trading Post ligt afgesloten. Aan de oostkant kwam de route uit een dorpje en aan de westkant ging de route door het Petrified Forest State Park. Aan de kant van het dorpje is het bij de dorpsgrens afgesloten (omdat men het wegdek niet wilde onderhouden) en aan de westkant is het afgesloten omdat het een State Park is waar men toegang moet betalen. Hierdoor is de weg al snel in zwaar verval geraakt en ziet er nu zo uit:

Route66 was left alone in the prairie when the new interstate was built here, approximately one mile away. This stretch of the old road is blocked off on both sides. On the eastside the road is closed so that no maintenance is required, west is closed since the road there goes through the Painted Desert National Park. Because of these closures the road has been completely abandoned and is in a very bad state:
De enige manier waarop je er tegenwoordig nog kunt komen is via een zandpad de prairie in. Na ongeveer een kilometer kom je dan bij de oude Route66.
The only way you can reach it nowadays is by taking a sandpath into the prairie. After about a mile you reach odl Route66.

pintaroad.jpg

Op de plaats waar het zandpad de oude Route66 bereikt staat een hek. Het terrein achter het hek is namelijk een grote ranch en het hek staat er om de koeien binnen te houden. Er is een manier om het hek door te komen, kijk voor de details naar dit filmpje:

Where that sandpath crosses old Route66 there is a fence. Everything behind the fench is owned by a large ranch and the fence is there to keep the cows in. It is possible to get the fence opened so ytou can visit the trading post. For instructions check out this movie:

 

 De trading post is in slechte staat maar op de gevel zijn nog vaag de oorspronkelijke reclames gezien. Ook zijn er vaag twee geschilderde motoren te zien, herinneringen aan de tijd dat de trading post dienst deed als bikerbar voordat hij defnitief gesloten werd en nu langzaam uit elkaar valt.

The trading post is in a bad state and well beyond repair. The original slogans on the front and the sides are still visible though and also the later added paintings of two motorcycles can be seen, reminders of the time that the post was used as a biker-bar.

 


 


De westkant van het gebouw.
The westside of the building.

 


De achterkant.
The rear of the building.

De oostkant van het gebouw.
The eastside of the building.

 


De brug over Dead Wash.
Dead wash bridge.

Auto wrakken, hier schijnbaar gedumpt om erosie tegen te gaan maar aangezien er meestal geen water is...
Car wrecks, supposedly dumped here to stop erosion but since there is no water most of the time...

 


De trading post en de grond er omheen stond te koop. De eigenaar adverteerde met het feit dat er wat oude auto's liggen die nog te restaureren zouden zijn. Succes!
The trading post and the area surrounding it were up for sale. The owner advertised with the fact that these old cars might be restored to their original state. Good luck!

Zoals je op deze foto kunt zien is het niet altijd droog in de prairie.
As you can see from this picture the prairie is not always dry.

(photo by Berry Smedts)

 


Het slechte wegdek voor de trading post.
The deteriorating pavement in front of the trading post.

 


Vanaf Dead wash brug, kijkend naar het oosten.
Dead wash bridge looking eastwards.

Als je de brug overgaat naar het westen kom je een eindje verder een wegversperring tegen op de plaats waar het Painted Desert National Park begint.
When you cross the bridge westwards you end up at a roadblock at the beginning of the Painted Desert National Park.

(photo by Berry Smedts)

 


Als je bij de trading post staat kun je de vrachtwagens op de interstate horen en zien. Dan moet je vanaf de interstate ook de trading post kunnen zien en inderdaad, als je weet waar je naar moet kijken lukt dat.

When you are standing in front of the trading post you can hear and see the trucks on the interstate. Therefore you should be able to see the trading post from the interstate and you can, if you know where to look.

Vanaf dezelfde plaats on the interstate maar nu ingezoomed.
From the same location on the interstate but now zoomed in.

Footer1

Copyright © 2009-2015  Stichting Dutch Route66 Association